Máy chiếu laser hai cửa hiệu ứng đỏ xanh lá A19 – MCL03

LASER A19 HAI CỬA Máy chiếu laser hai cửa hiệu ứng đỏ xanh lá A19   MCL03

Đèn laser hiệu ứng đỏ xanh lá hai cửa A19 hiệu ứng rất mạnh,được dùng nhiều trong ,sàn nhảy ,…Hai ánh sáng chủ đạo là màu xanh + đỏ và tạo hình đa dạng.

Đèn laser hiệu ứng đỏ xanh lá có chế độ cảm ứng theo nhạc,chế độ điều khiển DMX hoặc tự động.

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>