[Địa Điểm] Vũ Trường APOCALYPSE NOW NIGHT

010909 0759 ttintmb31 [Địa Điểm] Vũ Trường APOCALYPSE NOW NIGHT

Nằm cạnh trung tâm Star Bowl Apo được coi là địa điểm cho dân chơi đêm đi thay cho New tấp nập và ồn ào.
Apo hiện giờ đựợc xem là một chỗ có lượng khách đông khá đều so với các khác.
Đánh giá.
Nhạc: 4 star
Không khí: 4.5 star
Dịch vụ: 5 star
Địa chỉ: 5C Hòa Mã, TP Hà Nội
Điện thoại: (04)971 2783

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>